Spotkanie w listopadzie – Flex Testing, Quest3D, FlashTexture i Multitouch

Zapraszam (tym razem oficjalnie i ze szczegółami) na kolejne spotkanie grupy, które rozpocznie się 19 listopada (piątek) 2010 o godz. 18:30. Spotkamy się w sali konferencyjnej Hostelu Brama w Krakowie przy ul. Floriańskiej 55 (obok Bramy Floriańskiej).

W trakcie spotkania planujemy następujące prezentacje:

Flex Testing Unleashed (Krzysztof Karczmarczyk)
Prezentacja przybliża nowe możliwości testowania aplikacji Flexowych od unit testów do testów akceptacyjnych. Pokazuje również jak radzić sobie z asynchronicznością oraz testowaniem UI.
W trakcie demonstracji zostaną wykorzystane biblioteki: u-input, morefluent, givwenzen-flex.

Flash jako GUI w trzecim wymiarze czyli Quest3D i FlashTexture (Piotr Rachtan)
Quest3D to komercyjne środowisko umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji 3D w przysłowiowe “pięć minut”. FlashTexture to nowy plug-in rozszerzający możliwości tego środowiska. Umożliwia on zastosowanie technologii Flash w aplikacjach 3D. W ramach prezentacji zostaną omówione na przykładach możliwości plugin’u oraz perspektywy potencjalnej pracy dla programistów ActionScript.

Multitouch w Adobe Flash Platform (Marcin Klimek)
W ramach prezentacji omówiona zostanie koncepcja wielo-dotyku, dostępne technologie, ciekawe zastosowania. Omówione zostaną również możliwości Adobe Flash Platform w kontekście technologii multitouch, oparte o konkretne przykłady.

Jeden z uczestników spotkania otrzyma licencję na dowolny pakiet z rodziny Creative Suite 5 o wartości do $2100 lub Adobe Flash Builder 4 Premium. Licencja została ufundowana przez firmę Adobe. Dodatkowo, wśród uczestników spotkania, rozlosujemy książki i gadżety ufundowane także przez innych naszych sponsorów.

This entry was posted in Informacje, Spotkania. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Trackback

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.